1100+ Punjabi Instagram Captions 2024

General Punjabi Vibes:

 • Mitti di khushbu, te Punjabi swag. (The smell of the earth, and Punjabi swag.)
 • Jatt life, jatt loyal. (Jatt life, Jatt loyal.) (Jatt is a Punjabi clan known for their pride and loyalty)
 • Pind diyan gallan, Punjabiyan diyan yaariyan. (Village talks, Punjabi friendships.)

Funny and Playful:

 • Kudiyan nu coffee naal impress karna easy nahi. (Impressing girls with coffee is not easy.)
 • Gallan goodiyan, yaari strong . (Sweet talks, strong friendships.)
 • **Aunty approved this outfit. ** (Use this for a desi outfit picture)

Food and Fashion:

 • **Desi food coma incoming! ** (Use this for a delicious desi dish)
 • **Slaying in some desi swag. ** (Use this for a desi outfit picture)
 • **Spice up your life with some desi style! ** (Use this for a fashion or beauty picture with a desi touch)

Proud and Cultural:

 • Celebrating my desi roots! ✊
 • Desi and proud! ✨
 • **Beauty in the traditions of desi life. **

Punjabi Instagram Captions

 

Punjabi Instagram Captions for Love

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੰਦਾ ਹੈ ਸਜਣੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ।
ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਮੈਂ।
ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹਸੀਨ ਸਫ਼ਰ, ਇਸ ਦਾ ਮੀਠਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਂਦੀ।
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼ਤੀਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਔਖੀਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਆ।
ਪਿਆਰ ਪਰ੍ਹੀਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਿਆ।
ਦਿਲ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਂਗ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ।

Punjabi Instagram Captions for Friendship

ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਿਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਹਿਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਗਿੱਫਟ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਭੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ।
ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਸ਼ੀੱਕ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ।
ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ਼ ਬੰਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੇ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੀ ਸੰਗਿਣੇ ਮਾਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ।

Punjabi Instagram Captions for Travel

ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਗੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਇਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਪਾਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਜੰਗਲ ਸ਼ੈਰੀ ਰੀ ਕਰੋ।
ਮਜ਼਼ੇ ਕਰਨ ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਰ੊ਜ਼ ਨਾ ਤੁਰਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਚ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਦਿਲ ਚਾਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਢੀਠ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰੋ।
ਯਾਤਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਸਫਰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਧਾਨ ਕਰਨਾ।

Punjabi Instagram Captions for Food

ਸੁਪਣੇ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਤਨ ਸ਼ਾਤੀ ਸ਼ੇਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੁਝ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ।
ਮੀਠੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਚਾਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਸਟੀ ਮਿੱਠੀਆਂ।
ਖਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਕਾਰਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਠੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਾਵਾ, ਮੀਠੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਯੋ।
ਮਜ਼ੇ ਵਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸ਼ਾਂ।
ਸੋਚ ਪ੍ਰਿਆ ਖਾਣ ਦੀ ਪਰ ਭੁੱਲ ਅਕਥੀ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਦਿਨ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ।
ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲ ਲੋਂਦੇ ਆਂ।

Punjabi Instagram Captions for Selfies

ਰੂਪ ਸਭ ਦੀ ਦੁਲਹਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਪਸ਼ਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇਵਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਛਾਵਾਂ ਚ ਪਰਚਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੀਆਂ।
ਛਾਵਾਂ ਚ ਖੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਜੋਂ ਅਕਸ਼ਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਛਾਵਾਂ ਚ ਅਕਸ਼ਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਈਡਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹਰ ਬਰ ਆਪਣੀ ਆਪਬੀਤੀ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾਂਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ।

Punjabi Instagram Captions for Quotes

ਆਪਣੇ ਸਪਨਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਚ ਬਣਾ ਦੇ।
ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜੁੰਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੁੰਨਾ ਨੇ ਕਹੀ ਆ।
ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਚਾ ਸਮਝ ਦਾ ਅਖ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲਦੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਕੱਥੇ ਹੋਲੇ।
ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਹਿਓ, ਚਂਗੇ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਰੂਰ ਰੋਲਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਵਸ਼ੀਬ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਵਸ਼ੀਬ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

Read also: 100+ Best Punjabi Captions for Instagram

Punjabi Instagram Captions for Festivals

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਿਊਡ਼ੂ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ।
ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨੇ।
ਹਰ ਤਹਿਤਾਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ।
ਗੁਡੀ ਪਰਬ, ਗੁਡੀ ਪਰਬ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਗੁਡੀ ਪਰਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।
ਵਿਸ਼ੱਟ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਬ ਰੰਗ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਇਏ।
ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੱਟਨ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਹਾਂ।
ਮਨੀ ਡਿਸ਼ ਭਰੇ ਸੁੱਖਦਾਈਆਂ।
ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Punjabi Instagram Captions for Nature

ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਣ, ਵਧੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਗਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਦਿਨ ਕੌਨ ਹਿੱਟਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਸੀ।
ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਸੱਬਖ਼ੇਤ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ।
ਸੱਬਖ਼ੇਤ ਰੰਗੀਆਂ ਖੜੇ ਹੋਏ।
ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੱਖੋ।
ਖੁਸ਼ ਸਦਾ ਰੱਖੋ।

Punjabi Instagram Captions for Festivals

ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਰਮਪਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ।
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ।
ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲਾਮੇ।
ਜੀਵਨ ਚ ਪਰਚਾ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ।
ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ।
ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।
ਪੁਰੀ ਆਤਮਤਾ ਨਹੀਂ ਧੱਕੀ।

Punjabi Instagram Captions for Fitness

ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟਿਟਕਰੀਆਂ ਲਗਾਈਏ, ਠ풬ੂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਈਏ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਟੌਂਡਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖਾਲੀ ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖੱਲਣਾ।
ਸਵੈਤ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸ੍ਰਮ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ।
ਆਮ ਲੋਕ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦੇ।
ਆਪਣੇ ਖ਼ੁੱਦ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਬਨ੍ਹਾ।
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਬਨ੍ਹਾ।
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਾਮਾਨੀ ਬਣਾਉ।
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
techigem.com
Logo